Kanonska vizitacija župe Svete Obitelji u Osijeku

U ponedjeljak, 26. veljače 2024. godine, upriličena je kanonska vizitacija Župe Svete Obitelji u Osijeku, koju je pohodio Nadbiskup Đuro Hranić, a konvizitator je bio vlč. Mato Mićan. Pastirski pohod započeo je posjetom samostanu redovnica Kćeri Milosrđa, koji se nalazi na području Župe, a u okviru kojeg djeluje i vjerski Dječji vrtić Marija Petković. U predvorju samostana su vrtićka djeca dočekala Nadbiskupa i konvizitatora pjesmom „1. 2. 3. Boga volimo mi“, a on ih je darivao Biblijama za djecu, slatkišima i voćem. Potom je uslijedio razgovor sa sestrama uz ugodnu okrijepu. Sestre su upoznale Nadbiskupa sa radom vrtića, te su mu progovorile i o svojim problemima. Dolaskom u Župnu crkvu Nadbiskup, konvizitator i župnik pomolili su se za uspjeh vizitacije i za cijelu Nadbiskupiju. Tijekom poslijepodnevnih sati održan je susret s predstavnicima raznih skupina koje djeluju u župi. Na početku su Nadbiskupa sa svojim djelovanjem upoznali predstavnici OFS-a, Vojske Bezgrješne, kao i skupina žena koje čiste unutrašnjost crkve. Nadbiskup je nazočnima objasnio značenje kanonske vizitacije, te izrekao pohvale Župi jer je jako dobro pastoralno zbrinuta. Ministar mjesnog bratstva OFS-a upoznao je Nadbiskupa sa radom OFS-a, te kao glavni problem istaknuo nedostatak mlađe populacije u mjesnom bratstvu. Osvrnuo se i na proslavu franjevačkih jubileja. O problemu starosti progovorila je i predsjednica jedine katoličke udruge koja je aktivna u župi – Udruge Vojske Bezgrešne, koja ima sve manje članova budući da ih je podosta preminulo. Prije su više sudjelovali u karitativnim akcijama, a sada im je to problem jer ih je malo, ali, među ostalim aktivnostima posebnost je to što su kumovi jednom djetetu u Beninu. Najstarija žena iz skupine žena koje čiste također je ukazala na problem starosti, kao i činjenicu da ima sve manje žena koje čiste unutrašnjost crkve, jer su to uglavnom žene starije populacije. Svaka od njih ima svoj zavjet i razlog zbog kojega dolazi čistiti crkvu. Vanjski okoliš crkve održavaju i brinu o njemu župljani koji su vodili brigu oko provođenja epidemioloških mjera za vrijeme pandemije COVID 19 (tzv. redari). Nadbiskup je zahvalio nazočnima na spremnosti da izdvoje svoje vrijeme i čine najbolje kako i koliko mogu za župu. Istaknuo je kako je u današnje vrijeme teško angažirati se u bilo kojem smislu, jer je ljudima veliki problem prihvaćanje obveza budući da se svi smatraju sami sebi samodostatni. Svaka vjerska skupina je uistinu dom i škola zajedništva. Treba iskazivati više interesa jedni za druge, biti podrška jedni drugima. Programi svake vjerničke skupine doprinose rastu u kršćanskoj duhovnosti. Vjernička društva su blagoslov za svaku župnu zajednicu. Duhovnost koja se njeguje u crkvi treba se prenositi u obitelji. Duh sekularizacije je sve prisutniji. Problem nastaje u obiteljima gdje nema religioznog odgoja. Potom je uslijedio susret sa volonterima Caritasa, misijskom skupinom, biblijskom skupinom i katehisticama koje su zaposlene u školama na području župe i vode kateheze u župi. Voditeljica Caritasa i misijske skupine predstavila je rad skupina Nadbiskupu, te istaknula kako je rad ovih dviju skupina prepoznatljiv i jedinstven u Nadbiskupiji. Osim karitativnog i misijskog djelovanja, članovi ovih skupina djeluju i kao sakupljači milostinje. O važnosti biblijskog sata i načinu na koji se isti odvija svjedočila je župljanka koja je pri tome istaknula i važnost življenja Božje riječi. Katehistice, zaposlene u školama na području župe upoznale su Nadbiskupa sa brojem djece upisanim na školski vjeronauk u odnosu na ukupan broj djece u školama, te istaknule kao glavni problem nedolazak djece na svetu misu. Nadbiskup je zahvalio i ovoj skupini na vremenu koje daruju, te ukazao kako se danas sve više susrećemo sa neishranjenošću vjernika biblijskim tekstovima. Potrebno je svakodnevno hraniti se rječju Božjom – biblijskom riječju, a ne samo pobožnostima. Treba se suočiti s rječju Božjom i s njom prihvatiti odgovornost i mijenjanje. Zadivljujući angažman na područjima unutar Župe, treba okretati jedne prema drugima i pokazati humano lice Isusa Krista. Nije dovoljno samo pokloniti vrijeme, već treba imati osjećaja i srca za ljude oko sebe. Posebnu pozornost Nadbiskup je dao susretu s predstavnicima Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća, te je progovorio o problemu svih župa u Nadbiskupiji, a to je nedostatak mladih u životu crkve. Posvijestio je odgovornost obiteljskog odgoja u vjeri kako bi djeca postala aktivni članovi života župe i društva općenito. Potrebno je odgajati generacije za budućnost, jer svi su ribari ljudi i, ako od toga odustanu, što će biti? Istaknuo je kako vijećnici moraju biti animatori uz župnika. Treba znati privući mlade, prepoznati problem, proširiti krug suradnika i djelovati, jer žetva je velika, a radnika je malo. Pojedini članovi vijeća su svojim komentarima doprinijeli raspravi o ovom problemu. Iznenađenje za Nadbiskupa bili su konkretni darovi, a vrhunac iznenađenja bila je torta kao podsjećanje na proslavu 50. obljetnice Župe koju su uručile aktivnije suradnice. Na početku svete mise, nakon župnikovog pozdrava, Nadbiskupa su iznenadili djeca – Roko i Matej prigodnim stihovima: „Dobro došao Nadbiskupe ti u našu Župu. Mi te jako volimo i za te molimo. Kad nam kažeš jugovci, srce nam se smiješi, a mi tebi Đuro naš, osmijeh je još veći. Duh sveti neka te i dalje vodi da budeš tako dobar i nama po volji.“ U svojoj homiliji Nadbiskup je prigodno progovorio o tome kako su svi jedno otajstveno tijelo Kristovo – Crkva, te se po tome ostvaruje zajedništvo ljudi po daru Duha Svetoga. „Po različitim darovima i službama koje svi imamo, svi smo mi suodgovorni i za život te poslanje Crkve. Zato je Crkva syn-hodos, zajednički hod, sinoda, zajedništvo na putu Kristova poslanja. Crkva i sinoda su dvije riječi za istu stvarnost. Stoga je bitna oznaka Crkve, utkana u samu njezinu narav, sinodalnost.“ – istaknuo je Nadbiskup. Naglasio je kako su svi u Crkvi jednako važni i odgovorni, te župljane ohrabrio da budu prepoznati u osobnom svjedočenju i izdvoje vrijeme koje će darovati svojoj župnoj zajednici. Nadalje, istaknuo je kako je iznad svega zahvalan župniku fra Dragutinu Bedeničiću, budući da je isti već duže vrijeme sam u službi u ovoj velikoj župi, te pozvao župljane da mu budu velika podrška. Misnom slavlju nazočili su i braća franjevci iz samostana u osječkoj Tvrđi. Nakon svete mise bio je susret s ministrantima i članovima zborova kada ih je Nadbiskup ohrabrio na odgovornost službe pjevanja i ministriranja, te svojim osobnim svjedočanstvom potaknuo ministrante na razmišljanje o duhovnom pozivu. Kanonska vizitacija završena je večerom u blagovaonici samostana, te osobnim razgovorom sa župnikom i pregledom župne administracije.
Mirta Jakovac, Tatjana Šargač