Kapitul na rogožinama

Ove godine na Kapitulu na rogožinama okupili smo se u samostanu sv. Petra apostola u Cerniku u petak 5. srpnja na blagdan nebeskih zaštitnika naše Provincije i misionara slavenskih naroda, sv. Ćirila i Metoda.

Skupilo se oko 80 braće iz svih dijelova Provincije: Iloka, Zemuna, Osijeka, Vukovara, Požege, Slavonskoga Broda, Našica, Zagreba, Samobora, Varaždina, Čakovca, Rijeke, Čuntića, Klanjca, Krapine, Đurmanca, Kloštar Ivanića, Zapolja, …, a bila su prisutna i neka braća koja djeluju u inozemstvu, u Austriji i Svetoj zemlji.

Kapitul smo započeli molitvom Srednjega časa. Kapitul je moderirao vikar Provincije fra Ivan Matić. Pozdravnu riječ braći koja su došla na Kapitul na rogožinama uputio je provincijalni ministar fra Ilija Vrdoljak i čestitao dan Provincije i blagdan naših nebeskih zaštitnika sv. Ćirila i Metoda. Provincijalni ministar je zahvalio svoj braći za njihov rad i djelovanje.

Čestitku povodom blagdana zaštitnika Provincije Provincijalni ministar je uputio mladoj braći, postulantima, novacima i juniorima te također i svim jubilarcima za njihove jubileje i zazvao da nad Provincijom uvijek bdiju zaštitnici sv. Ćiril i Metod, sv. Franjo i Majka Milosti – Gospa Trsatska. Spomenuo se i sve bolesne braće te im izrazio zahvalnost na svemu što u svojem životu i djelovanju čine na slavu Božju.  Neki od njih, premda bolesni, i dalje se predano i nesebično ugrađuju u poslanje naše Provincije. Provincijalni ministar se osvrnuo i na trenutno stanje Provincije, a najavio je i neka događanja koja su pred nama kao Provincijom. Ove jeseni predviđeno je zasjedanje Plenarnoga vijeća Provincije s namjerom da se sagleda i raspravi o pastoralu mladih te predlože moguća poboljšanja. Također je najavio i pozvao braću da u predstojećoj vizitaciji, koju će uskoro započeti Generalni vizitator pred redoviti Kapitul Provincije koji je sljedeće godine, budu otvoreni i kooperativni.

Tradicija je i da se na Kapitulu na rogožinama predstave naše odgojne ustanove. Postulanturu je predstavio postulant Andrej Jozić, a svi postulanti su se i osobno predstavili. Novicijat je predstavio fra Domagoj Vincelj, a novaci su se i pojedinačno predstavili. Juniorat i juniore predstavio je dekan fra Vjeran Lazić. Braći na Kapitulu su se obratila i pozdravila ih i braća koja su na službi izvan Hrvatske a rjeđe imaju priliku vidjeti se s ostalom braćom: fra Tomislav Vuk, profesor u Jeruzalemu, fra Željko Paurić koji je na službi u Zemunu, te fra Vjekoslav Lazić koji je na službi u Linzu u Austriji.

Tajnik Provincije je potom pročitao uobičajene statističke podatke o Provinciji i imena braće koja ove godine imaju osobne jubileje: godine života, ulaska u Red, svečanih zavjeta i svećeničkoga ređenja. Zatim je pročitao imena braće koja su dobila priznanja i nagrade, ostvarili neka osobna postignuća te autore i naslove novih izdanja knjiga.

U tome bratskome ozračju uputili smo se prema samostanskoj crkvi na slavlje svete mise koju su predvodili naši ovogodišnji mladomisnici, kako je to već običaj na našem Kapitulu na rogožinama. Svetu misu predvodio je mladomisnik fra Josip Ivkić u koncelebraciji s ostalom braćom svećenicima, a kao prvi koncelebrant bio je mladomisnik fra Andreo Matanović. U asistenciji je bio, u Jeruzalemu novo zaređeni đakon, fra Gabrijel Bošnjak. Homiliju je imao fra Andreo Matanović.

Nakon svete mise okupili smo se oko bratskoga stola na okrjepu i druženje.