Novaci volontiraju s Uličnim svjetiljkama

Skupili smo se ispred dominikanskog samostana u Rijeci u 9 sati, mi novaci, i đaci šestog razreda osnovne škole s Krka kojima predaje naša trećoredica Olja. Budući da djeci nikada ne nedostaje energije već od samog početka smo bili dobre volje. I prodavačima i nama je dobro došla njihova dobra volja ujutro. Svi smo bili raspoređeni po Korzu od početka do kraja. Jedan novak i nekoliko djece sa jednim prodavačem. Neki smo imali sreću pa smo zapali sa mirnom djecom (uglavnom cure), dok su neki (fra Toni) zapali sa nekom drugom djecom (dečkima) koji u tim godinama vole biti nestašni. Uzevši zajedničku fotografiju krenuli smo na Korzo. Tamo smo otišli na svoja mjesta i počeli prodavati.
U svojoj bezgraničnoj mašti djeca su imala razne taktike i stilove prodavanja časopisa, neki više, neki manje uspješni. Neki su šetali oko svog mjesta sa časopisom u rukama kako bi bili što upadljiviji, neki su stajali zajedno sa prodavačima na rubovima ulice mirno, a neki su odlučili da je dinamika glasa rješenje za prodavanje robe.
S prodavačima smo pričali o njihovim životnim pričama, odakle dolaze, kakav su život imali i kako su došli do Uličnih svjetiljki. Ako je išta bilo posebno, to su bila njihova svjedočanstva i pripovjeđeni događaji kroz koje su prolazili u životu. Stvarno je nevjerojatno kada si osvijestimo kako je raznolik svaki život i (ne)prilike kroz koje svatko prolazi. Unatoč svemu tome prodavači su vedri i skromni. Zadovoljni s tim da mogu preživjeti iz dana u dan, i silno zahvalni na Uličnim svjetiljkama što im omogućuju da, iako ne mogu raditi teže fizičke poslove, ovako mogu pošteno zaraditi svoj novac.
Na kraju smo se svi skupili na Korzu kod zgrade Radija Rijeke, koje je uobičajeno mjesto nalazišta za Svjetiljke. Tu smo još neko vrijeme bili i razgovarali o doživljajima i o bilo čemu općenito sa prodavačima.
Svakako dragocjeno vrijeme koje smo proveli s tim ljudima nas najviše obogaćuje. Zaista jest svojstveno za novicijat da baš na taj način izgrađujemo svoj franjevački identitet i vjerujem da baš zbog toga i jest ovako blagoslovljeno.