Proslava sv. Nikole Tavelića na riječkom Krnjevu

Župa sv. Nikole Tavelića u Rijeci proslavila je u ponedjeljak 14. studenoga blagdan svoga zaštitnika. Svečano misno slavlje predvodio je trsatski gvardijan i čuvar svetišta fra Krunoslav Kocijan, objavljeno je na mrežnoj stranici Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri.

Proslava toga blagdan prvi je značajni događaj od nedavno dogovorene međuprovincijske suradnje dviju franjevačkih provincija te su tom prilikom na svečanom slavlju bili i i provincijalni ministri dviju provincija – provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri fra Tomislav Šanko i provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Milan Krišto.

Događaju je prethodila trodnevnica koju su vodili trsatski fratri. Tijekom trodnevne priprave vjernici su imali prilike saznati više o životu sv. Nikole Tavelića. Sveti Nikola se povezao s Bogom, njega je posvuda tražio, a ono Božje je otkrivao u ljudima, istaknuto je tijekom trodnevnice.

U propovijedi na blagdan sv. Nikole Tavelića, fra Krunoslav je govorio o djelovanju te o trenutku mučeništva i smrti sv. Nikole Tavelića i njegove subraće. „Sveti Nikola Tavelić je svoj život dao za Boga, a na nama je da naučimo, poput njega, darivati prije svega sebe sama i živjeti za druge u našoj svakodnevnici“, istaknuo je, između ostaloga, fra Krunoslav Kocijan, objavljeno je na mrežnoj stranici Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri.

Izvještaj: Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri
Fotografija: Župa sv. Nikole Tavelića