[3/10] Rascjep reda na Opservante i Konventualce

Ostaci spiritualaca su još i dalje postojali u 15 st. pod imenom klarena kao samostalna služba. Isto se tako nalaze u 15. st. još gori njezini članovi pod imenom “Fraticelli” koji međutim nisu imali nikakve veze sa Redom, osim što su porijeklo vukli od spiritualaca i ukoliko su primali apostate Franjevačkog Reda. Uostalom, naziv “Fraticella” su nosila i druga sumnjiva društva u razno doba.

Poslije pada spiritualaca uspostavilo se doduše jedinstvo u Redu, ali se tijekom 15 st. ispoljavaju dvije struje s obzirom na redovničko siromaštvo i tako su se počeli Franjevci dijeliti na “Opservante” i “Konventualce”. Naziv Konventualac dolazi odatle što su se za razliku od manjih samostana ili eremitorija veći samostani zvali “conventus”, a njihove crkve papa Inocent je zvao “ecclesiae conventuales” te im dao povlastice kolegijalnih Crkava da mogu npr. čuvati u njima Presveti sakramenat, pokapati itd. Braća koja su blaže shvatila i vršila siromaštvo rado su zauzimala konvente, dok su ostali u velikoj većini voljeli stanovati u skromnijim kućama obdržavajući strogo Pravilo. Između jednih i drugih vodile su se žestoke borbe i prepirke koje su i poglavarima i sv. Stolici zadavale mnogo jada. Nakon raznih i bezuspješnih pokušaja da izmiri jedne i druge papa Leon X bulom “Ite et vos” definitivno 29. svibnja 1517. odijeli konventualce od opservanata koji se od sada zovu jednostavno “Ordo Fratrum Minorum” sa dodatkom ili bez njega “Regularis Opservantiae”. Opservantima je ovaj dodatak bio vrlo lijep da su ga sačuvali sve do 1897. Prema papinoj odredbi Konventualcima se postavlja za vrhovnog poglavara “Magister Generalis” koga ima potvrđivati General Opservanata kao Min. Gen. totius Ordinis Minorum. Isto je Leon izjavio da opservanti imaju prednost i da se jedino oni mogu zvati pravim sinovima sv. Franje. Konventualci nisu bili zadovoljni ovim odredbama i prigovarali su. Stoga im je Leon X 1518. zaprijetio da će ih posvema podvrgnuti poslušnosti Opservanata, ako se ne prestanu buniti.

Svi iskreni članovi i ljubitelji Manje braće, kojem god ogranku pripadali, mogu samo oplakivati ovu diobu Reda. Uostalom, bilo bi nepravedno današnje moderne konventualce, koji svuda žive pod redovničkom stegom, poistovjetiti s deformiranim Konventualcima 15. st. Kao što i moderna Manja braća nemaju nikakvog prava braniti zablude i grijehe što su skrivili opservanti ondašnjeg vremena.

[4/10] Širenje Reda Manje Braće i njihova djelatnost u ovom razdobljusljedeći