fra Daniel Patafta – novi član PAMI-ja

Predsjednik Papinske međunarodne marijanske akademije (Pontificia Academia Mariana Internationalis – PAMI) prof. dr. Stefano Cecchin, OFM, proglasio je na 14. Mariološko-marijanskome kongresu održanom u Međugorju od 7. do 9. listopada 2022., novim dopisnim članom Akademije hrvatskog franjevca doc. dr. Daniela Pataftu.

Dosadašnji dopisni članovi prof. dr. Ivan Karlić i izv. prof. dr. s. Valerija Kovač imenovani su redovnim članovima (socio ordinario) PAMI-ja. Dopisni članovi iz Hrvatske (socio corrispondente) jesu: prof. dr. s. Nela Gašpar, prof. dr. s. Katarina Koprek, prof. dr. Ivan Bodrožić, prof. dr. sc. Marija Pehar, izv. prof. dr. Andrea Filić i doc. dr. Daniel Patafta. Novim imenovanjima povećao se broj članova HMI-ja u članstvu PAMI-ja, u kojemu su Hrvati prisutni dugi niz godina: mons. Vlado Košić, Gabrijel Jurišić, Ljudevit Anton Maračić, Vitomir Belaj i Hrvojka Mihanović-Salopek su dopisni članovi, a Lovro Cindori je počasni član. Preminuli mons. Frane Franić bio je počasni član, Adalbert Rebić i Petar Lubina bili su redovni članovi, a Bonaventura Duda, Ante Sekulić i Eduard Peričić dopisni članovi PAMI-ja. Osnivač PAMI-ja je Karlo Balić, a Pavao Melada je značajno pridonio daljnjem razvoju.

Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI) znanstvena je ustanova Svete Stolice posvećena promicanju i njegovanju mariologije u svrhu poticanja autentične marijanske pobožnosti. Kao međunarodna papinska akademska institucija ima zadaću koordinirati znanstvenike s područja mariologije iz cijeloga svijeta. Apostolskim pismom Maiora in Dies, sveti papa Ivan XXIII. definirao je da PAMI ima svrhu promicati i poticati studij mariologije putem međunarodnih marijansko – marioloških kongresa i brinuti se za objavljivanje znanstvenih studija. PAMI je od 1995. u sastavu Papinskog vijeća za kulturu, koje se danas nalazi pod ingerencijom novoosnovanog Dikasterija za kulturu i obrazovanje.