Fra Tomislav Smiljanić obranio doktorski rad

Fra Tomislav Smiljanić obranio je 4. travnja 2019. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju “Recepcija nauka Drugoga vatikanskog koncila o kristocentričnosti u postkoncilskoj obnovi moralne teologije” pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Tončija Matulića.


U Povjerenstvu obrane doktorskoga rada bili su prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član i prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor član.

Obrana doktorskoga rada započela je molitvom koju je predvodio predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Stjepan Baloban, koji je nakon molitve pročitao kratki životopis fra Tomislava Smiljanića, izvješće i ocjenu rada mentora prof. dr. sc. Tončija Matulića, koji je doktorski rad ocijenio odličnim uspjehom, te uputio pozdravne riječi svim nazočnima na ovome akademskom činu.

Nakon toga, u dvadeset minutnom izlaganju fra Tomislav Smiljanić iznio je glavne i temeljne odrednice svoje disertacije, istaknuo zašto je izabrao ovu temu i koji je doprinos ova tema donijela obnovi moralne teologije na hrvatskom govornom području. Kršćanska antropologija Drugoga vatikanskog koncila posebno izložena u Pastoralnoj konstituciji Gaudium et spes o Crkvi u suvremenom svijetu, sa središtem osobe Isusa Krista ili sa svojom kristocentričnošću važno je i presudno usmjerenje za cjelokupnu moralnu teologiju i posebno pretpostavljenu moralnu antropologiju. Isus Krist je ključ i središte za tumačenje svakog aspekta kršćanske antropologije i, posljedično moralne antrpologije. Iz toga izvire ontičko jedinstvo antropologije i kristologije.

 

Nakon izlaganja fra Tomislava uslijedila su pitanja članova Povjerenstva. Prvi je nastupio mentor član prof. dr. Tonči Matulić sa svojim kratkim uvodom i nekoliko pitanja na koje je fra Tomislav dosljedno i argumentirano odgovarao. Zatim je prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član postavljao svoja pitanja i zapažanja, i pokoju kritiku, što je zapravo i njegova uloga kao vanjskog člana Povjerenstva. Posljednji je bio predsjednik Povjerenstva prof. dr. sc. Stjepan Baloban koji je u kratkim crtama više iznio svoje mišljenje i postavio nekoliko pitanja vezanih za socijalni nauk Crkve ili socijalni moral o kojem je fra Tomislav pisao u četvrtom poglavlju svoje disertacije.

 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskoga rada povuklo se tada na pet minuta kako bi se članovi konzultirali oko završnih uvida te su na kraju iznijeli svoju prosudbu i uvrstili fra Tomislava Smiljanića u doktora teoloških znanosti.

Potom je fra Tomislav izrekao i svoju zahvalu u kojoj je najprije zahvalio Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista, te na vjeri po kojoj ga spoznajemo kao izvor i temelj svega stvorenoga, čije je središte i cilj osoba Isusa Krista. Također je zahvalio svojim roditeljima, ocu Alojziju i majci Anđelki, te bratu Ivanu. Riječi zahvale uputio je i Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda na čelu s provincijalnim ministrom fra Ilijom Vrdoljakom. Zahvalio je i bivšem provincijalnom ministru fra Željku Železnjaku, svoj braći u Provinciji, braći u samostanu Kozari Bok, te također svim odgojiteljima u sjemeništu, novicijatu i junioratu.

 

U zahvali je spomenuo i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te se zahvalio mentoru prof. dr. sc. Tončiju Matuliću i svim dragim profesorima. Na kraju zahvalnog govora spomenuo je i zahvalio se pokojnom prof. emeritusu dr. fra Bonaventuri Dudi kojemu je i posvetio svoju doktorsku disertaciju.

Akademskom činu obrane doktorskoga rada fra Tomislava Smiljanića prisustvovali su brojni profesori, studenti, braća franjevci na čelu s provincijalnim ministrom fra Ilijom Vrdoljakom, braća bogoslovi, obitelj i rodbina. Slavlje se nastavilo u blagovaonici Franjevačkog samostana na Kaptolu u Zagrebu. Novom doktoru teoloških znanosti fra Tomislavu želimo obilje Božjeg blagoslova u daljnjem životu i radu.

 


dr. sc. fra Tomislav Smiljanić, OFM