FRAMA i OFS – Pismo saborskim zastupnicima

Pismo Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži

u povodu najave ratifikacije Istanbulske konvencije

Poštovane saborske zastupnice i zastupnici!

U povodu najave ratifikacije Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije u javnosti pod nazivom Istanbulska konvencija, želimo izraziti svoje duboko i otvoreno protivljenje.

Kao članovi Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama), i polazeći od naših temeljnih dokumenata, uvijek se zauzimamo za svakoga čovjeka koji je ugrožen u svome dostojanstvu, protiv nepravde i nasilja te želimo pružiti konkretnu pomoć njegovim žrtvama.

Kao građani ove zemlje, vjernici i članovi OFS-a i Frame, koji svoju pripadnost Crkvi i društvu živimo kao nedjeljivu cjelinu, izražavamo svoje protivljenje ratifikaciji Konvencije. Iako su se protiv ratifikacije očitovali brojni građani, udruge, institucije, kao i Hrvatska biskupska konferencija, izostala je opsežna i sveobuhvatna javna rasprava.

U tekstu Konvencije osobito nam je neprihvatljivo razdvajanje pojmova spola i roda i smatramo nedopustivim da se rodna ideologija, koja se Konvencijom nameće, povezuje s borbom protiv nasilja nad ženama i u obitelji. Tekst Konvencije ne možemo smatrati prihvatljivim za ratifikaciju budući da se ne može staviti rezerva na veliku većinu odredaba, u kojoj su i one u kojima se spominje riječ “rod” i njezine izvedenice.

Neprihvatljiv je i zahtjev da se pitanja “rodnoga identiteta” i onoga što se naziva “nestereotipnim rodnim ulogama” obvezno uvede u nastavni plan i program u našemu obrazovnom sustavu, čime se ugrožava pravo roditelja da samostalno odlučuju o odgoju i obrazovanju svoje djece. Jednako se određujemo i prema predviđenome promicanju promjena u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca koje se temelji na onomu što Konvencija naziva “stereotipnim ulogama”, za što smatramo da otvara prostor redefiniranju majčinstva i očinstva te uloga u braku i obitelji.

Iako i sami djelujemo kao dio civilnoga društva, neprihvatljiv nam je i za državu ponižavajući način provođenja nadzora nad primjenom Konvencije u prostoru državnih javnih politika u državama potpisnicama, kao i trošenje proračunskoga novca namijenjenoga žrtvama nasilja za financiranje organizacija civilnoga društva bez jasno definiranih pravila raspolaganja tim materijalnim sredstvima.

Kao svjetovni franjevci, u svakom čovjeku gledamo dar Gospodnji i sliku Kristovu. Stoga podržavamo i potičemo na dosljedniju primjenu postojećega zakonodavstva Republike Hrvatske u borbi protiv nasilja kako bi naša država, za čije se dobro zalažemo, bila prostor vladavine prava, osobne sigurnosti i prosperiteta svih njezinih stanovnika. Smatramo i da ovakvo nametanje rješenja o jednome važnom pitanju ozbiljno sužava prostor pluralizma, dijaloga i demokracije.

Na kraju, izražavamo istinsku bojazan da bi nekritičko usvajanje Konvencije dugoročno moglo imati štetne posljedice za naš nacionalni i kulturni identitet te, u konačnici, i za kontinuitet i opstojnost hrvatske države.

S poštovanjem, želimo vam mir i dobro!

Anamarija Tomašević, nacionalna predsjednica Frame
Branka Černugelj, OFS, nacionalna ministra OFS-a

U Zagrebu, 21. ožujka 2018.

 


Pismo u PDF formatu:

FRAMA I OFS PISMO SABORU