Franjevačke pučke misije

Od samih početaka franjevaštva, franjevci su po primjeru sv. Franje i njegove prve braće obilazili gradove i sela naviještajući Radosnu Vijest spasenja. To su nadahnuće sv. Franjo i sva njegova braća prihvatili u poslušnosti prema Gospodinu Isusu i njegovom pozivu koje je uputio svojim učenicima: “Idite po svem svijetu i naviještajte Radosnu Vijest spasenja svemu stvorenju” (Mk 16, 15).

Ovaj poziv je bio i poticaj mnogim misionarima i propovjednicima tako da su u mnogim narodima zaživjele tzv. Pučke Misije, koje su uvijek bile jedan doista velik impuls i poticaj u odvažnom življenju vjere kod mnogih vjernika koji su sudjelovali u ovakvim misijama.

I u našem narodu su poznate ovakve vrste Pučkih Misija koje su se uglavnom događale na župama u sklopu pripreme na neke veće blagdane ili jednostavno kako bi se potaklo vjernike na što intenzivniji vjerski život.

U tom duhu i mi franjevci Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, u zajedništvu s braćom i sestrama iz Franjevačke obitelji, želimo ponuditi, u duhu Nove Evangelizacije na koju nas potiče sveti otac Papa, ove Franjevačke Pučke Misije kao jednu novu ponudu u ponovnom otkrivanju ljepote življenja Evanđelja, slušanja i prihvaćanja Riječi života i slavljenja svetih sakramenata Crkve kao neizrecivi dar Božje ljubavi za sve nas.

Ovaj navještaj Radosne Vijesti želimo živjeti u ozračju iskrenog prijateljstva kroz susrete, međusobno slušanje i dijalog sa svim ljudima. Želimo da milina Evanđelja dotakne sva srca i sva životna okruženja ljudi: obitelj, posao, škole i druge institucije, naše ulice i trgove.

Neka nas u tome prati vaša molitva i blagoslov Božji.
  franjevackepuckemisijeofm@gmail.com