Biblijsko-arheološka muzejska izložba

Stalna »Biblijsko-arheološka muzejska izložba« Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda smještena je i djeluje u okviru franjevačkog samostana u Cerniku. Nastala je nastojanjem dr. fra Tomislav Vuka, profesora na Fakultetu za biblijske znanosti i arheologiju u Jeruzalemu; on je prikupio izloške, priredio znanstvenu obradu, opisne tekstove i fotografsku dokumentaciju te postavio izložbu.

Izložba ima općekulturni te religiozno-pedagoški karakter. Uz odgovarajuće vodstvo primjerena je i školskoj mladeži, te se kao takva nalazi na službenom itineraru školskih ekskurzija. Posjećuje je godišnje više od stotinu školskih i drugih grupa iz domovine i inozemstva, te mnogi zainteresirani pojedinci i manje skupine. Posjet izložbi uvršten je i u nastavni program biblijskih predmeta na nekoliko hrvatskih teoloških fakulteta. Tako izložba služi rastu znanja i opće kulture, a svojim prikazom porijekla i razvoja monoteističkih religija – židovstva, kršćanstva, posredno i islama – doprinosi i razumijevanju i suživotu u kulturnoj i religioznoj raznolikosti. Ako se radi o stalnom postavu, i to s toliko širokim i raznolikim sadržajem takvog usmjerenja, izložba je jedinstvena ne samo u Hrvatskoj nego zapravo i u svjetskim razmjerima.

Izložba je smještena u dvije velike prostorije, od kojih prva ima povijesno-arheološki karakter, te daje uvida u povijesni životni kontekst naroda i ljudi od kojih je ponikla Biblija kao djelo religiozne i literarne kulture. Djelomično daje uvida i u današnji izgled Svete zemlje, naročito četiriju glavnih novozavjetnih mjesta: Betlehema, Nazareta, Kafarnauma i Jeruzalema. Time ona može poslužiti i za adekvatnu pripravu putovanja i hodočašća onamo, od-nosno za obnovu uspomena i produbljivanje stečenih znanja i dojmova. Taj dio podijeljen je na tematske jedinice, s kronološkim slijedom izložaka, a sastoji se od autentičnih predmeta sa šireg područja drevnog Bliskog istoka, od paleolitika pa do ranog arapskog doba (8.-9. st. po Kr.), te opisnih tekstova i upotpunjujuće fotografske dokumentacije.

U drugoj prostoriji prikazana ja povijest prenošenja biblijskog teksta, od najstarijih rukopisa pa do najnovijih znanstvenih izdanja. To uključuje pretiske gotovo svih važnijih biblijskih kodeksa. Prvi dio odnosi se na biblijski tekst na originalnim jezicima – hebrejskom, aramejskom i grčkom – i u starim prijevodima. Drugi dio slijedi povijest biblijskog teksta u hrvatskom narodu i na njegovu jeziku, te time doprinosi poznavanju temelja hrvatske pismenosti i kulture. Obuhvaća faksimilna izdanja mnogih starih rukopisa, potom tiskanih izdanja (uključujući pretiske inkunabula) na glagoljici i zapadnoj ćirilici (bosančici). Sadrži ogromnu većinu objavljenih hrvatskih lekcionara te sva relevantna i cjelovita izdanja Biblije, od najstarijih do najnovijih.

Izložba se kontinuirano upotpunjava i razvija, posljednji važni dodaci uvršteni su u rujnu 2010. Upotpunjena je popratnom stručnom knjižnicom (otpr. 3000 naslova), slikovnim arhivom (otpr. 7000 dijapozitiva te preko 100.000 digitalnih fotografija) te (zasad skromnom) multimedijalnom zbirkom.
Uz franjevački samostan (1728.-1784.) nalazi se i neočekivano lijepa barokna crkva (1736.-1745.), a samostan posjeduje i vrijednu knjižnicu od oko 4000 svezaka, s dvije inkunabule, više rijetkih knjiga iz 16. st., te hrvatskih i slovenskih rijetkih knjiga objavljenih prije 1850. Posjeduje i zbirku umjetnina koja uključuje barokna djela iz samostanskog inventara te zbirku suvremene umjetnosti (kataloški obrađena, ali zasad smještena u prikladnom depou) s 469 registarskih jedinica. Kod ove posljednje većinom se radi o djelima regionalnih, ali i drugih umjetnika (221). Posebno su brojna (30) djela Ferdinanda Kulmera, koje je on sam poklonio samostanu svog rodnog mjesta, kao i djela uvaženog hrvatskog naivnog kipara Josipa Bićanića, koji je djelovao u Cerniku. U zbirku su uključena i 62 djela iz donacije muzealca A. Bauera.

prof. dr. Tomislav Vuk, OFM

Posjet po dogovoru s osobljem samostana

Cernik – Župa sv. Petra apostola

Telefon:    (035) 369 043

Telefax:    (035) 369 002

E-mail:    vjenceslav.janjic@ofm.hr