Izvještaj sa sjednice Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara OFM

U franjevačkom samostanu i svetištu Marije Pomoćnice u Brezju (Slovenija), u ponedjeljak, 17. lipnja 2024. godine održana je sjednica Južnoslavenske konferencije provincijalȃ OFM. Na sjednici su bili prisutni ovi članovi Konferencije: fra Marko Mrše (Split), predsjednik; fra Marjan Čuden (Ljubljana), fra Tomislav Šanko (Zadar), fra Jozo Grbeš (Mostar), fra Zdravko Dadić (Sarajevo) i fra Milan Krišto (Zagreb), te tajnik Konferencije fra Robert Bahčič.

Uvodnu molitvu predvodio je predsjednik Konferencije fra Marko, koji je nakon toga pozdravio članove Konferencije. Nakon toga je usvojen dnevni red sjednice kao i zapisnik prošle sjednice koja je održana 26. siječnja 2024. godine u samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu.

Prije nastavka rada, nakon što je prihvaćen dnevni red, putem video poziva javio se generalni definitor Konrad Grzegorz Cholewa koji je pozdravio sve članove Konferencije, zaželivši uspješan i plodonosan rad.

Provincijal zadarske Provincije fra Tomislav Šanko obavijestio je provincijale da, od 1. do 3. srpnja t.g., u zadarsku Provinciju dolazi generalni ministar Reda fra Massimo Fusarelli, točnije dolazi na sjednicu Skupštine dvaju definitorija (Zagreb i Zadar) i na kapitul na rogožinama. Zadnjeg dana boravka generalnog ministra u Zadru, predviđen je susret provincijala s njim, a to će biti 3. srpnja 2024. godine. Teme razgovora bit će o tome na koji bi način Konferencija mogla i trebala pomoći Zadarskoj provinciji kako bi neki njezini samostani ostali u franjevačkim rukama. Ako to ne bi bilo moguće, tek onda bi se ponudili drugim redovničkim zajednicama. Uz to bit će riječi o oblicima suradnje kada je riječ o međuprovincijskim kućama, primjerice kuće odgoja, o starijoj i bolesnoj braći, o možebitnim zajedničkim kućama za ovisnike, o braći u različitim teškoćama, o formiranju terapeutskih zajednica…

Odlučeno je nadalje da se tiska tekst Ratio Studiorum naše Konferencije kojeg je dovršio predsjednik međuprovincijskog povjerenstva za formaciju i studije provincijal fra Jozo Grbeš. Tekst će se dati u tisak nakon što se izvrši lektura i korektura.

Članovi naše Konferencije dogovorili su da izmjene i dopune generalnih statuta koji su donešeni na generalnom kapitulu koji je održan u Rimu 2021. godine, na hrvatski jezik prevede član Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Šimo Ivelj.

Prema dosadašnjoj praksi provincijali svake godine obave posjet kandidatima za svečane zavjete. Kao i prijašnjih godina to će učiniti i ove. Naime, ove godine organizaciju priprema za svečane zavjete preuzela je zadarska provincija. Provincijali će posjetiti kandidate u srijedu, 21. kolovoza 2024. godine u Zadru.

Prihvaćeno je da se susret Sjevernoslavenske i Južnoslavenske Konferencije OFM održi u Zadru od 23. rujna do 26. rujna 2024. godine.

Sljedeća sjednica Konferencije bit će u samostanu Sveti Duh kod franjevaca konventualaca u Zagrebu, 31. siječnja 2025. godine.

Sjednica Konferencije je završila molitvom u 11,15 sati.

 

Za provincijska glasila pripremio:

Fra Marko Mrše, predsjednik JKP OFM