Katalog knjižnica

U pismu od 20. lipnja 2013. godine koje je uputio ocu Provincijalu kao odgovor na njegovo pismo, p. Nazariusz Popielarski, ravnatelj Knjižnice Papinskoga sveučilišta Antonianum u Rimu, čestita HFP sv. Ćirila i Metoda na trudu i naporima koje ulaže u obradu knjižničnih fondova Provincije i podržava ideju stvaranja jedinstvenoga kataloga hrvatskih franjevačkih knjižnica, što bi bilo od velikoga značaja, kako on kaže, za povijesni i kulturni ugled svih hrvatskih franjevaca. I na kraju želi puno uspjeha i dobar nastavak ovoga posla.

Također u tom pismu obavještava da je poveznica (link) kataloga „Knjižnice HFP sv. Ćirila i Metoda“ stavljena u izbornik poveznica (linkova) franjevačkih knjižnica na službenim elektroničkim stranicama „Biblioteca Pontificia Università Antonianum“, kako bi i taj katalog mogli koristiti svi korisnici knjižnice ovoga u svijetu najuglednijega središnjega franjevačkoga visokoga učilišta. (J.L.)

Pretraži katalog franjevačkih knjižnica: