Riječ i život, 21. travnja 2023. – fra Daniel Patafta

Jedna od najznačajnijih papinskih enciklika je “Mir na zemlji” (lat. Pacem in terris) Ivana XXIII. Iako je izdana 1963., kroz desetljeća, pa tako ni danas, ne gubi na aktualnosti. U povodu 60. obljetnice enciklike u emisiji o njoj govore dr. sc. Vladimir Dugalić, tajnik Komisije HBK Iustitia et pax i dr. sc. Daniel Patafta, crkveni povjesničar s KBF-a u Zagrebu.