Drugo pismo svete Klare Agnezi Praškoj

Kćeri Kralja kraljeva, službenici Gospodara nad gospodarima, predostojnoj zaručnici Isusa Krista i stoga preplemenitoj kraljici, gospođi Agnezi; Klara, beskorisna i nedostojna službenica siromašnih gospođa, šalje pozdrav i želju da uvijek živi u posvemašnjem siromaštvu.

Zahvaljujem djelitelju obilnije milosti, od koga vjerujemo da proizlazi svaki dobar dar i svaki savršen poklon, što te je uresio tolikim naslovima kreposti i ukrasio znakovima tolike sauvršenosti, zato da postavši marljiva nasljedovateljica savršenog Oca zaslužiš postati tako savršena da njegove oči na tebi neće vidjeti ništa nesavršeno.

Ovo je savršenost kojom će te sam Kralj sebi pridržati u nebeskom ležaju, gdje slavan sjedi na zvjezdanom prijestolju, jer, omalovaživši sjaj zemaljskog kraljevstva i smatrajući malovrijednima darove carske ženidbe, postala si takmacem najsvetijeg siromaštva; u duhu velike poniznosti i prežarke ljubavi pošla si stopama onoga čijem si se vjenčanju bila dostojna pridružiti.

Budući da znam da si puna kreposti, štedeći te od obilja riječi neću te opterećivati suvišnim riječima, premda se tebi ne bi činila suvišnom nijedna od koje bi ti mogla proizaći kakva utjeha. Ali jer je samo jedno potrebno, to jedno molim i opominjem za ljubav onoga komu si se prikazala kao sveta i ugodna žrtva, da se uvijek sjećaš svoje odluke, gledajući poput druge Rahele uvijek na svoj početak, drži što imaš, radi što radiš i ne puštaj, nego brzim trkom, lakim korakom, nezapriječenih nogu, da ti koraci ne hvataju prašine, radujući se sigurna i hitra oprezno stupaj stazom blaženstva, ne vjerujući nikomu niti pristajući uz ikoga koji bi te htio odvratiti od ove odluke, koji bi ti htio na put postaviti kamen spoticanja, da ne bi izvršila svoje zavjete Svevišnjemu u onom savršenstvu na koje te je Duh Gospodnji pozvao.

U ovome pak, da sigurnije stupaš putem Gospodnjih zapovijedi, nasljeduj savjet našeg časnog oca, brata našeg Ilije; i pretpostavi ga savjetima drugih te ga smatraj sebi dražim od svakog dara.

A ako bi ti tko što drugo rekao, na što drugo te nagovarao, što bi priječilo tvoju savršenost, što bi se činilo protivnim tvome zvanju, premda moraš poštivati, ipak nemoj slijediti njegov savjet, nego kao siromašna djevica prigrli siromašnoga Krista.

Gledaj onoga koji je za te postao prezren i slijedi ga postavši radi njega prezrena na ovom svijetu. O, najplemenitija kraljice, pogledaj, razmisli, razmatraj svoga Zaručnika, najljepšeg među sinovima ljudskim, kako je radi tvoga spasenja postao najružniji od ljudi, prezren, udaren i po cijelom tijelu mnogostruko bičevan, umirući u samim tjeskobama križa, i poželi da ga nasljeduješ.

Ako budeš s njime trpjela, s njime ćeš kraljevati, ako s njime podnosiš boli, s njime ćeš se i radovati, ako umireš na križu patnja, s njime ćeš imati višnje stanove u sjaju svetaca, i ime će tvoje, zapisano u knjizi života, biti slavno među ljudima.

Zbog toga ćeš vječno kroz vijeke vjekova biti dionica slave nebeskoga kraljevstva u zamjenu za zemaljsko i prolazno; sudjelovat ćeš u vječnim dobrima u zamjenu za propadljiva i živjet ćeš u vijeke vjekova. Zdrava budi, predraga sestro i gospođo, radi Gospodina tvojega zaručnika; i nastoj u svojim pobožnim molitvama preporučiti mene i moje sestre koje se radujemo tvojim dobrima Gospodnjim po kojima on po svojoj milosti u tebi djeluje. Puno nas također preporuči svojim sestrama.