Izvršen prijenos filijala virovitičke župe sv. Roka; Bušetine i Okrugljače, u Župu sv. Ivana Krstitelja – Špišić Bukovica

U Biskupskom domu u Požegi, 28. rujna 2023. biskup Antun Škvorčević i provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu fra Milan Krišto potpisali su Zapisnik o primopredaji Bušetine i Okrugljače, filijalâ Župe sv. Roka u Virovitici, na upravu Župe sv. Ivana Krstitelja u Špišić Bukovici. Na potpisivanju bili su nazočni i ekonom Požeške biskupije Robert Mokri te ekonom Provincije fra Ivan Utješinović, koji su prethodno utvrdili imovinsko stanje navedenih filijalâ. Do promjene glede spomenutih filijala došlo je na prijedlog Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Naime, na Kapitulu spomenute Provincije u Rovinju 2020. donesen je zaključak o povratu Župe sv. Ivana Krstitelja u Špišić Bukovici na upravu Požeškoj biskupiji te je pored toga provincijal Krišto zamolio biskupa Antuna da se Župi Špišić Bukovica preda na upravu i filijale Bušetina i Okrugljača iz Župe sv. Roka. Nakon što je Zbor savjetnika Požeške biskupije prihvatio navedeni prijedlog i pošto su riješena određena imovinsko-pravna pitanja, biskup Antun je odredio da pastoralnu brigu za vjernike Bušetine i Okrugljače od 1. listopada ove godine preuzme župnik iz Špišić Bukovice. Biskup je zahvalio provincijalu Krišti za sve ono što su braća franjevci iz Župe sv. Roka u Virovitici do sada učinili za vjernike spomenutih filijala.