Mala sijenska oporuka

Piši da blagoslivljam svu svoju braću koja su u Redu i koja će doći do svršetka svijeta… Budući da zbog slabosti i zbog bolova od bolesti ne mogu govoriti, ovim trim riječima ukratko izražavam svoj braći svoju volju, naime: Neka se u znak sjećanja na moj blagoslov, na moju oporuku, uvijek međusobno ljube; neka uvijek ljube i obdržavaju našu gospođu svetu siromaštinu; i neka uvijek budu vjerni i podložni prelatima i svećenicima svete majke Crkve.