Održane duhovne vježbe za braću dviju Provincija na Košljunu

Braća dviju Provincija, naše Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri te Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, imali su duhovne vježbe od ponedjeljka 11. do petka 15. rujna u Samostanu Navještenja Marijina na Košljunu.

Voditelj duhovnih vježbi bio je fra Domagoj Runje, profesor na Katedri biblijske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu te generalni delegat dviju Provincija u procesu restrukturiranja.

Tema duhovnih vježbi bila je sakramenti te je predvoditelj braći na poseban način istaknuo važnost slavljenja svetih sakramenata unatoč redovitosti njihove primjene na život vjernika.

Košljunski mir i vrijeme za razmatranje svetih otajstava braći je bila prilika da dublje proniknu važnost svetih sakramenata u životu Crkve.

Tajništvo Provincije Zadar