Preminuo naš brat fra Ivan Sršan

U noći, 3. prosinca 2020., u Franjevačkom samostanu u Varaždinu, u 81. godini života preminuo je naš brat fra Ivan Sršan.

Fra Ivan Sršan rođen je 10. srpnja 1940. u Svetom Roku kod Čakovca, od oca Jurja i majke Marije r. Jalšovec. Nakon osnovne škole, 1955. godine stupio je u Franjevačko sjemenište u Zagrebu. U novicijat  Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda ušao je 1. rujna 1957. u Cerniku. Nakon godine novicijata, 2. rujna 1958. položio je prve redovničke zavjete. Svečane redovničke zavjete položio je 17. rujna 1963., a za svećenika je zaređen 27. studenoga 1966. u Zagrebu.

Kao svećenik bio je na službi u Bjelovaru, Vukovaru-Borovu, Lovincu; od 1974. do 1983. u Salzburgu i kratko vrijeme u Beču; od 1984. do 1987. apostolski misionar u Togu u Africi. Nakon povratka iz misija iz Afrike bio je na službi kapelana u Cerniku, Virovitici, Bjelovaru i Našicama. Kao ispovjednik bio je u Slavonskom Brodu u Rijeci na Trsatu, a od 2018. na oporavku u samostanima u Krapini i u Varaždinu. 

Tijekom svojega redovničkoga i svećeničkoga života obavljao je službe vikara samostana, dušobrižnika hrvatskih radnika u Austriji, apostolskog misionara u Africi, upravitelja župe, kapelana i duhovnoga asistenta OFS-a.

Sprovod fra Ivana Sršana je bio u subotu 5. prosinca u 13 sati na groblju u Varaždinu, a misa zadušnica slavila se nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu.

Svima ožalošćenima, posebno rodbini pokojnog fra Ivana, izražavamo iskrenu sućut, moleći da Gospodin otvori našemu bratu vrata svoga Kraljevstva!