Restaurirani kipovi sa pročelja franjevačke crkve sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu

   Dana 02.10.2018. postavljeni su restaurirani kipovi na pročelju crkve Svetoga Ivana Krstitelja. Kipovi Svetoga Franje i Svetoga Antuna postavljeni su godinu dana ranije. U sredini na vijencu je niša, u koju je smješten kip Svetoga Ivana Krstitelja, zaštitnika crkve i samostana, a sa strane u istoj ravnini je po jedan okrugli prozor. Malo iznad vrata, lijevo i desno u nišama su kipovi Svetog Franje i Svetog Antuna. Kipovi su isklesani od kamena. Iznad ulaznih vrata, lijevo i desno na prekinutom dijelu zabata nalaze se dva anđela također isklesani od kamena.

   Obnova kipova trajala je otprilike dvije godine na teret Ministarstva kulture. Kako je kip Svetog Ivana Krstitelja u dosta lošem stanju, napravljena je replika kipa s dodacima dijelova koji su nedostajali. Sva tri kipa, Sveti Ivan Krstitelj, Sveti Franjo i Sveti Antun su sada obojani i lijepo ukrašavaju pročelje crkve Svetoga Ivana Krstitelja.