Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti u Slavonskom Brodu osnovana je 1995. Godine. Osnivač škole je Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu.

U svoje prve dvije godine rada djelovala je u prostorijama Gimnazije „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.

Zgrada Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića svečano je otvorena i blagoslovljena 19. Siječnja 1998. Godine u Tvrđavi Brod, prvorazrednom spomeniku fortifikacijske arhitekture.

Školu u prosjeku tijekom jedne školske godine pohađa 240 učenika raspoređenih u 8 razrednih odjela. Nastavu izvodi 20 nastavnika, u školi je ukupno radi 28 zaposlenika. Nastava je stručno pokrivena.

U školskoj godini 2010./2011. Školu ukupno pohađa 240 učenika, raspoređenih u 8 razrednih odjela. Škola izvodi gimnazijski program klasičnog usmjerenja.

Učenicima se daje opće obrazovanje koje im, nakon obveznog polaganja državne mature, omogućuje upis na željene fakultete. To je redovito 95 % učenika koji su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje u ovoj školi.

Škola surađuje s drugim katoličkim školama u Republici Hrvatskoj, ali i s drugim školama Republike Hrvatske. Godinama je domaćin županijskog natjecanja iz klasičnih jezika.

Ciljevi:

Cilj škole jest “dati učenicima temeljitu izobrazbu, razviti u njima smisao za zdravu kritičnost i trijezno prosuđivanje, pomoći u otkrivanju kršćanskih vrijednosti i osposobiti ih za zauzeto djelovanje u društvu i u Crkvi “(usp. čl.16. Statut Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića, 2009.), sukladno tradiciji katoličkih škola u Europi (usp.čl.4. i 80.)

Školski kurikulum prvenstveno je usmjeren na učenika. Okrenut je potrebama učenika, roditelja i grada. Specifičnosti naše škole – klasična naobrazba, izborna i fakultativna nastava, izvannastavne aktivnosti – imaju glavno mjesto u kurikulumu. Kurikulum obuhvaća također filozofiju, viziju i organizaciju naše škole.

Filozofija škole predstavljena je u izričaju “kultura respekta” – kao kultura govora i ponašanja. Nadasve zato što respekt ima bitnu ulogu u učenju kako se ophoditi sa slobodom i različitostima u društvu. To uključuje odgoj za:

DA – stvaranju pozitivnog ozračja u uzajamnoj obazrivosti, komunikaciji, odgovornosti i

NE – nasilju, mobbingu, destruktivnosti, alkoholu, drogama i pušenju.

VIZIJA I ORGANIZACIJA označavaju stvaranje uvjeta za uspjeh svakog pojedinog učenika. To uključuje:

– podršku učeniku od strane profesora, pedagoga, razrednika, ravnatelja

– stvaranje uvjeta za otvoreno komuniciranje između svih subjekata: poticanje aktivnog uključivanja učenika, roditelja i lokalnih institucija u aktivnosti škole

– nastojanje za suvremenim opremanjem i optimalnim korištenjem nastavne tehnike

– aktivno uključivanje u provođenje ljudskih prava i obveza, kao i ekološke svijesti

Više o klasičnoj gimnaziji:

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti

  Vukovarska 1/a, 35000 Slavonski Brod

   (035) 408 084

   skola@gimnazija-framarijanalanosovica.hr

   gimnazija-framarijanalanosovica.hr