Braća juniori primili službe lektora i akolita

U našem junioratu crkvene službe lektora (čitača) i akolita primila su braća s prve i druge godine. Službu lektora primila su trojica braće: fra Teo, fra Loris i fra Danko. Akolitat su primili fra Ante, fra Petar i fra Josip koji ovom službom postaju poslužitelji oltara i izvanredni pričestitelji. Službe lektora i akolita su prve stepenice prema kleričkom staležu za onog koji se odluči za to. One se podjeljuju laicima čime oni postaju službenici u liturgiji. Molimo za našu braću da savijesno i pobožno vrše svoje nove službe.