Domus Pacis

Franjevačka kuća duhovnih vježbi u vlasništvu Franjevačkog samostana iz Novog Sada koji pripada Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Kuća je započela s radom 1997. godine (osnovana 1996., osnivač fra Karolj Harmath). Prvenstveni zadatak kuće je da pruži mogućnost ljudima – pojedincima i grupama podjednako – za duhovnu obnovu i povlačenje u mir i samoću.

Domus pacis pruža prostor osobama, koje žele sudjelovati ili sami organizirati duhovne vježbe, molitvene sastanke, seminare, konferencije, forume, kulturne i slične manifestacije – koje ne vrijeđaju kršćanske vrednote. Kuća rado ugošćuje osobe koje žele obnoviti svoje duhovne snage u mirnom i lijepom prirodnom okruženju, koji se žele odmoriti, napraviti izlet, ili koji su na proputovanju, traže mjesto za noćenje, žele provoditi vrijeme u prirodi kao zaljubljenici iste…

   domuspacis.org.rs/hr/