In memoriam – pok. fra Mario Crvenka

 

U petak 26. travnja 2019. godine u bolnici u Novom Marofu okrijepljen svetim sakramentima blago u Gospodinu, u 75. godini života, 55. redovništva i 50. svećeništva, preminuo je svećenik-franjevac fra Mario Crvenka, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba.

Fra Mario Vladimir Crvenka rođen je 26. rujna 1944. godine u Martinu, župa Našice, od oca Antuna i majke Slavice r. Ressler. U Našicama je polazio osnovnu školu i gimnaziju. Bio je vrlo nadaren pa je s lakoćom završio školu. U Franjevački red, u novicijat, ušao je u 27. ožujka 1965. Nakon godine novicijata, 28. ožujka 1966. godine položio je prve redovničke zavjete. Svečane redovničke zavjete položio je 23. ožujka 1969. Filozofiju i teologiju studirao je na franjevačkim učilištima u Rijeci i Schwazu (Austrija), a za svećenika je zaređen 21. ožujka 1970. u Donjoj Pulji, u Gradišću u Austriji. U razdoblju od 1970. do 1977. studirao je prirodne znanosti u Innsbrucku na Sveučilištu Leopold Franzen, a 4. lipnja 1977. obranio je doktorsku disertaciju na temu „Die Muschelgemeinschaften und ihre Biomasse in marinen Litoralraum von Makarska”. Za vrijeme studija službovao je kao svećenik u austrijskim župama, a preko trideset godina službovao je na župama u Njemačkoj, Neuffen i Landau i u tom vremenu predavao je na Sveučilištu Koblenz/Landau na Odsjeku za kemiju. Predavao je kolegij „Prirodne znanosti i religija” s podlogom na kemiji i biokemiji, ali i drugim prirodoslovnim i teološkim znanostima. U Hrvatsku se vratio 2010. godine te pastoralno djeluje u samostanima u Slavonskom Brodu i Varaždinu.

U Slavonskom Brodu objavio je članke i kolumne (Katolički tjednik, Posavska Hrvatska, Brodski vjesnik…) te dao niz intervjua za radijske postaje, SBTV i dr. Mnogo je pridonio brodskoj Matici hrvatskoj i biblioteci Brodski krugovi. Obavljajući pastoralnu službu u Varaždinu redovno se javljao i u radijskim emisijama Ureda za medije Varaždinske biskupije. Ogranci Matice hrvatske u Slavonskom Brodu i Varaždinu objavili su desetak njegovih zbirki pjesama.

Bio je ljubitelj i pisac japanskih poetskih formi (haiku, waka-tanka i haibun) te je u njima stvorio mnoge antologijske stihove koji su mu uvršteni i u dvije hrvatske antologije haiku-pjesništva, Svjetlo usred tmine (2001.) i Nepokošeno nebo (2011.) Posebno nadahnuće za izučavanje imao je prema djelu Edith Stein – sv. Terezije Benedikte od Križa. Njegov književni opus obilježen je naglašenim filozofijskim i duhovnim diskursom, te motivima iz djetinjstva u rodnoj Slavoniji. Bio je svećenik, autor pisane riječi, pjesnik i prirodoslovac. Godine 1995. bio je primljen i u Red vitezova sv. Groba u Jeruzalemu.

Fra Mario ostavlja iza sebe impozantnu bibliografiju ‒ kao jedinstveni posvećenik pisane riječi, kao znanstveni i stručni pisac, teolog i prirodoslovac, ali i kao plodan hrvatski pjesnik kršćanskog i filozofskog nadahnuća. Autorov spisateljski i publicistički opus sadrži 70-ak objavljenih knjiga, brojne članke i stručno-znanstvene ra­dove, rasprave s područja prirodoznanstva i teologije, te dvojezičnu (njemačku i hrvatsku) liriku.

Sprovodne obrede, u utorak 30. travnja 2019. godine, na groblju u Varaždinu predvodio je provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Ilija Vrdoljak, uz nazočnost generalnoga vikara Varaždinske biskupije mons. Antuna Perčića te brojnih svećenika i redovnika, redovnica, pokojnikove rodbine, prijatelja i poznanika iz kulturnoga života i mnogih drugih. O pokojniku su na sprovodu govorili kolega iz novicijata fra Venancije Mihaljević i gosp. Ernest Fišer, predsjednik varaždinskog Ogranka Matice hrvatske i član Društva hrvatskih književnika kojih je član bio i pok. fra Mario.

Svetu misu zadušnicu nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu predvodio je provincijalni ministar fra Ilija Vrdoljak koji je održao i prigodnu propovijed o životu i djelovanju pok. fra Marija. U koncelebraciji su bili mons. Antun Perčić, brojna braća franjevci i svećenici. Na kraju svete mise svoj osvrt na pok. fra Marija izrekao je i njegov sumještanin iz rodnog Martina fra Antun Hajmiler koji je bio njegov višegodišnji suradnik iz vremena njihova zajedničkog pastoralnog djelovanja u Hrvatskoj katoličkoj misiji Landau u Njemačkoj.