Postulatura

Više od osam stotina godina duh sv. Franje Asiškog privlači mnoge mladiće da svoj život posvete življenju Evanđelja Isusa Krista po primjeru Sveca iz Asiza. Sveti primjer asiškog siromaška, čiji duh i danas na jedan nenametljiv i skroman način prožima Crkvu, potiče mnoge da svoj život posvete Bogu.

Uslijed društvenih okolnosti koje su u prošlom stoljeću u mnogome promijenile lice svijeta i društva koje smo poznavali, promijenilo se i lice Crkve u Hrvata. Gotovo je normalna postala pojava da se mladići u zrelijim godinama odlučuju za posvećeni život. Jedan dio njih je svoj poziv za služenjem Bogu i Crkvi odlučio ostvariti u redovništvu, u Redu manje braće. Upravo je za takve redovničke kandidate osnovana postulatura, razdoblje u kojem kandidat traži da prihvati život redovnika, franjevca s nakanom da stupi u novicijat, početak svog života u redovništvu.

Kao takva, postulatura je zamišljena da traje godinu dana, a po potrebi i dvije godine, te da se odvija po općim i posebnim načelima franjevačke formacije. Okvirna životna dob kandidata koji se primaju u postulaturu jest punoljetnost dakle od osamnaeste godine života. Tijekom boravka u postulaturi kandidati za redovničko zvanje izgrađuju se na sljedećim  poljima svoje osobnosti: na svome ljudskom rastu, odnosu prema Kristu i Crkvi s ciljem predanja Bogu, životu s braćom, poznavanju kršćanske vjere kao i temeljne duhovne i biblijske formacije, aktivnom sudjelovanju u životu Crkve i početnom poznavanju karizme franjevačkog života.

Odgojna kuća postulature Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda do 2023. g. nalazila se u Samoboru, u jednome od starijih samostana provincije. Kao takav, samoborski samostan ima dugu tradiciju odgoja redovničkih kandidata, od sjemeništa u drugoj polovici prošlog stoljeća do postulature u novije vrijeme.

Nakon odluke o procesu preustroja Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru u ovisnu kustodiju o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda prihvaćen je prijedlog da jedna odgojna ustanova bude na teritoriju Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Odlučeno je da će to biti postulatura u samostanu u Puli. Međutim dok se ne steknu uvjeti za smještaj odgojne kuće u Puli, privremeno je postulatura smještena u Rovinj.

U skladu s programom, koji je predviđen pravilnikom, organiziran je i život kandidata u postulaturi, koji se odvija vlastitim dnevnim ritmom. Dan u postulaturi započinje ustajanjem u 6.30 sati i jutarnjom molitvom u 7.00 sati, nakon doručka, u 8.30 slijedi božansko čitanje Svetog Pisma koje se naziva lectio divina, a nakon toga nastava predviđena programom. U podne je molitva Službe čitanja i Srednjeg časa s fratrima iz samostanskog bratstva. Nakon ručka postulanti imaju slobodno vrijeme predviđeno za različite aktivnosti: šport, šetnje, fizički rad ili za ostvarivanje neke vlastite kreativnosti, nakon toga, u 16.00 je vrijeme predviđeno za čitanje duhovnog štiva. Navečer svi kandidati sudjeluju na misnom slavlju u 18.30 sati, gdje se moli Večernja s narodom. Posljednja zajednička dnevna molitva je nakon večere, Povečerje se moli u 20.10 sati, a nakon toga braća su slobodna do 22.00 kada započinje vrijeme šutnje i počinka.

Postulanti aktivno sudjeluju i u životu samostanskog bratstva, služenjem kod svetih misa kao ministranti, preko tjedna i nedjeljom, uređivanjem i održavanjem zajedničkih samostanskih prostorija i okoliša te u svim vrstama fizičkih i duhovnih aktivnosti koje od njih traži samostansko bratstvo. Osim obveza predviđenih odgojnim programom i potrebama samostana, postulanti imaju vremena za različite vrste kreativnog izražavanja kroz druženje, organizirane izlete i posjete drugim samostanima. Njegovanje osobne i zajedničke molitve neizostavni je dio duhovne izgradnje svakog pojedinca u postulatu. magistri kandidate sukladno dnevnom programu uvode u praktičan rad s Biblijom, poučavaju ih Katekizmu Katoličke Crkve, liturgiji, liturgijskoj glazbi i franjevačkom načinu života kroz aktualne teme. Cijeli radni tjedan postulanata smisleno je raspoređen, ostavljajući pojedincu dovoljno vremena za vlastitu kreativnost, osobnu molitvu i duhovno razmatranje, praktičan rad, druženje i učenje.

Naposljetku možemo samo reći da je postulatura uvod i upoznavanje izbliza redovničkog načina života, života za koji su se kandidati opredijelili svojim dolaskom u postulaturu, kao i priprema pojedinca da živi po primjeru sv. Franje nasljedujući Isusa Krista.

 

U odgojnoj godini 2023./2024. Franjevačka postulatura je u samostanu sv. Franje u Rovinju.

 

Franjevačka postulatura

Adresa  Franjevački samostan Rovinj, De Amicis 36, Rovinj 52210, Hrvatska

(052) 743 700

(052) 842 024

 

Popis postulanata, generacija 2023./2024.:
Marko Kruljac – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
Eugen Sudić – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
Jakov Šendulović – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
David Bandić – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda
Ladislao Tomas – Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri