Preminuo fra Trpimir Leko

Fra Trpimir Leko, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, okrijepljen svetim sakramentima blago u Gospodinu preminuo je u petak 13. listopada 2023. u Franjevačkom samostanu sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu u 83. godini života, 66. redovništva i 56. svećeništva.

Fra Trpimir Leko rođen je 23. travnja 1941. godine u Bročancu, župa sv. Franje – Gradac (Posušje) od oca Ivana i Majke Anđele r. Kovač. Ima dva brata i jednu sestru. Na krštenju je dobio ime Vinko. Nakon prvog razreda osnovne škole s obitelji se preselio u Ilok gdje je završio osnovnu školu i 1955. primio sakrament potvrde. 1956. odlazi u franjevačko sjemenište te završava Franjevačku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. U novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda ulazi 24. kolovoza 1958. u Cerniku, gdje polaže prve zavjete 25. kolovoza 1959. Filozofiju i teologiju studira u Samoboru, Zagrebu i Asizu gdje je zaređen za đakona 25. ožujka 1968. i za svećenika 29. lipnja 1968.

Na službi je bio u samostanima u Zagrebu – Kaptol, Vukovaru – Borovo naselje, Virovitici, Cerniku, Čuntiću, Trsatu, Varaždinu, Čakovcu, Klanjcu, Krapini i na kraju od 2005. u Varaždinu gdje je otišao na oporavak. Vršio je službe gvardijana, vikara, ekonoma, župnika, župnog vikara.

Posebno se istaknuo dajući značajan doprinos u mnogim obnovama naših samostana, napose na Trsatu i u Varaždinu, a u Čakovcu od 1993. do 1999., u službi ekonoma samostana,kao voditelj gradnje, doprinio je izgradnji nove župne crkve sv. Antuna Padovanskog na čakovečkom Jugu, dok još nova župa nije bila osnovana.

Zbog zdravstvenih problema 2005. odlazi u Franjevački samostan u Varaždinu gdje se oporavlja, pritom ostajući uvijek na raspolaganju kao ispovjednik.

Sprovod pokojnoga fra Trpimira će biti u utorak, 17. listopada 2023. u 12:30 na gradskom groblju u Varaždinu. Sveta misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu..