Braći cijeloga Reda – Poruka Međunarodnog Vijeća za Misije i Evangelizaciju

Naša braća, tajnici konferencijskih Vijeća za Misije i Evangelizaciju su održali međunarodni susret, a o tome smo već izvijestili na ovoj stranici (SUSRET U JERUZALEMU). 

Kao plod susreta oni su poslali poruku svoj braći cijeloga franjevačkog Reda,

koju smo preveli na hrvatski jezik. 

Ovdje donosimo u cijelosti njihovu poruku koja neka nam svima bude na poticaj.  

 

PORUKA MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA MISIJE I EVANGELIZACIJU

BRAĆI CIJELOGA REDA

Samostan Presvetog Spasitelja, Jeruzalem

27. travanj 2018.

 

            Mi, tajnici konferencijskih Vijeća za Misije i Evangelizaciju, okupljeni i kao hodočasnici na susretu Međunarodnog Vijeća za Misije i Evangelizaciju (23. – 27. travanj 2018.) želimo vam PAX ET BONUM! – „mir i dobro“!

            U ovoj godini u kojoj slavimo 800 godina franjevačke prisutnosti u Svetoj Zemlji – „biser svih misija“ našega Reda – želimo podijeliti s vama ono „što smo vidjeli, čuli i dodirnuli vlastitim rukama“ tijekom ovih dana milosti. To je za nas bilo vrijeme kontemplacije, življenja i bratskog produbljivanja, te procjene fundamentalnih tema današnjih misija i evangelizacije. Čineći to, pred nama je bio primjer prvih franjevačkih misionara u Svetoj Zemlji – uključujući i serafskog Oca, Svetoga Franju.

     Naš susret je bio podijeljen na dva dijela.

            U prvome dijelu smo razmatrali početke naše vjere, izazove današnjice s kojima se Red suočava, te značenje ekumenskog i međureligijskog dijaloga u našim misijama i evangelizaciji.

            U drugome dijelu imali smo priliku čuti našu braću iz Kustodije Svete Zemlje kako opisuju svoje službe čuvara svetih mjesta kao i mnoge druge načine u kojima prate kršćane u njihovoj vjeri – ne samo hodočasnike koji dolaze izvana, nego i domaće vjernike Jeruzalemske „Majke Crkve“.

            Čuli smo razmatranja, svjedočanstva i prezentacije naših fratara koji služe u Svetištima, primaju hodočasnike, brinu se za pastoral u župama, upravljaju Kršćanskim Centrom za Komunikacije, predaju na Franjevačkom Biblijskom Studiju i angažirani su u mnogim socijalnim aktivnostima Kustodije Svete Zemlje, te nam je to sve bilo na obogaćenje. Kroz svu bogatu različitost iskustava i aktivnosti provlači se jedna zlatna tekstura. To je tekstura našeg razlikujućeg i franjevačkog načina života – tj., živjeti i širiti karizmu nadahnutu svetim Franjom Asiškim, koji nastavlja i dalje obogaćivati misiju Crkve u svom djelovanju u svijetu.

            Dok razmatramo duboko značenje ovoga dara života i djelovanja u duhu Asiškog Siromaha, nismo mogli ne sjetiti se koliko su naši Generalni Ministri inzistirali na tome da bi mi, kao Red, trebali vjerno i brzo odgovoriti na zahtjeve Drugog Vatikanskog Koncila po kojima smo pozvani „posadašnjiti“ (osvježiti) karizmu koju su nama predale nebrojene generacije fratara. Samo kroz takvo „posadašnjivanje“ bit ćemo sposobni učinkovito propovijedati Radosnu Vijest Isusa Krista muževima i ženama našega svijeta.

            Naš svijet je miran. To je svijet str dubokim i očigledno neizmjernim proturječnostima u kojem narod pronalazi mnogo razloga za očajavanje, ali i mnogo potrebe za nadanjem. To je svijet ranjen religioznim i kulturnim relativizmom, premda stalno naglašava postojanje univerzalnih ljudskih prava. To je svijet kojeg pokreće nemilosrdni hedonizam, a s druge strane podržava osobe koje se dragovoljno odriču vlastitih užitaka za „opće dobro“ ljudi koji pate, kao i za dobro „svega stvorenoga“. To je svijet kojim upravljaju filozofski i ekonomski sistemi zasnovani na ateističkom materijalizmu, a s druge strane je pun „duhovnih istraživača“ koji su gladni i žedni svakog „transcendentalnog“ iskustva. To je svijet koji je, u ime slobode, zagrlio mnogobrojne ideologije protivne Bogu i čovjeku – kultura smrti, kako ju je nazvao Ivan Pavao II. – s druge je strane to svijet u kojem mi Franjevci, zajedno s drugim kršćanima i ljudima dobre volje, sve više osjećamo želju ljudskog srca za onime što je dobro, istinito i lijepo.

            To je svijet u kojem mi Franjevci želimo iznova preporučiti svima Radosnu Vijest naviještena u Svetoj Zemlji od Sina Božjega, našega Gospodina Isusa Krista.

            U svijetlu svega što smo doživjeti i okusili u ovome vremenu milosti, želimo iznova svratiti vašu pozornost na određene aspekte našeg franjevačkog života i služenja koji, na određenim razinama i mjestima, počeli slabiti u nekim područjima našega Reda.

            Kao odgovor na to, želimo na ovaj način svu braću potaknuti da se iznova još više potrude u svojim zajednicama oko određenih pitanja:

 • Iznova otkriti privilegirano mjesto koje molitva i pobožnost moraju imati u našem svakodnevnom životu, i koliko su one povezane s našim životom i aktivnim služenjem; pozvani smo biti aktivni kontemplativci.

 

 • Obnoviti značenje „itinerance“ (putovanja/hodočašća), bilo pameti bilo života, kako bi bili spremniji odgovoriti na izazove našega vremena – kako traži od nas papa Franjo.

 

 • Inzistirati da naša franjevačka karizma bude ključ našega razumijevanja Evanđelja, kao i života i poslanja koje imamo.

 

 • Susretati mlade ljude u njihovom životnom okruženju i pratiti ih u njihovu suočavanju s izazovima današnjice.

 

 • Ojačati našu solidarnost, kao dio Reda, za jedan efikasniji i bratskiji trud u međunarodnim i međukulturalnim projektima.

 

 • Konkretno si posvijestiti, ne samo načelno, da je naše bratstvo prvo i najbolje sredstvo evangelizacije.

 

 • Premostiti svaki stav i izraz klerikalizma u našem životu i služenju Evanđelju, te uključivati i laike u naše poslanje.

 

 • Razlikovati naše ministerijalne obaveze, tako da ne ograničavamo sami sebe i snagu naših zajednica u načinu života i služenju narodu Božjem.

 

 • Utvrditi našu prisutnost u svijetu, u svakoj provinciji i mjesnom bratstvu, kao konkretni i proročki znak Kraljevstva Boga živoga i djelatnoga u našem svijetu.

 

 • Promicati nove oblike poslanja i života na provincijskim ili/i konferencijskim razinama, posebno one oblike koje služe najpotrebnijima.

 

 • Biti svjesni da su današnje misije uvijek ostvarive kroz dijalog: ekumenski, međureligijski i međukulturalni.

 

 • Obnoviti trud oko misija „ad gentes“ kao način življenja misionarskoga poziva našega Reda u svim svojim područjima; tako možemo autentično odgovoriti na poziv pape Franje da se u Crkvi slavi „izvanredni misionarski“ period od mjesec dana u 2019. godini, tj. slavlje kroz služenje u obnovljenom i konkretnom zalaganju.

            Znakovi našega vremena žurno nas pozivaju da se vratimo milostima početaka i da obnovimo iskustva svetoga Franje i prvih franjevaca. Također, pozivamo sve entitete našega Reda da prepoznaju i istaknu područja u kojima su oslabili, razviju plan potreba i nužnih promjena, i preko svojih izabranih Tajnika za Misije i Evangelizaciju pošalju sve to u Generalno Tajništvo za Misije i Evangelizaciju (SGME). Samo na ovaj način Generalno Tajništvo će moći pratiti svaki entitet u njihovu životu i služenju Evanđelju kao Manja Braća.

            Sveti Franjo i prvi franjevci i dalje nam daju svjedočanstvo o slobodi srca kao istinskom daru Duha Svetoga. Moramo iznova otkriti ovaj dar, ne samo kao osobni dar, nego i kao dar cijelome Redu – Bratstvu koje evangelizira. Samo takvo srce može prenositi snagu i ljepotu Evanđelja ljudima, u svim oblicima vjernog služenja Crkvi. U svjetlu toga moramo se zapitati, puni nade i bez straha, da li ta sloboda srca stvarno karakterizira naš život i naše služenje Evanđelju, kao i institucije i strukture koje uređuju naš život. Ako nas spomenute institucije i strukture blokiraju ili postanu izlika za slobodan rast našem egoizmu, ili oslabljuju obaveze i trud oko bratskog života i svjedočenja Evanđelja, onda se udaljujemo od milosti početaka i od autentičnog, evanđeoskog i proročkog svjedočenja današnjem svijetu na koje nas Duh Sveti poziva.

    Mladi sveti Franjo Asiški još uvijek nam otkriva snažnu poruku Kristove ljubavi koju je on sam otkrio u svom životu. On nas još uvijek poziva da se srcem slobodnim i radosnim, povjerenjem prepustimo u Božje ruke. Odgovorimo na ovaj „apel“ svim snagama i dopustimo da nas Duh Gospodnji preobrazi u navjestitelje radosti i nade Evanđelja svim ljudima našega vremena.

    Nadahnuće koje smo dobili u Svetoj Zemlji je rođeno iz iskustava naše braće iz Kustodije Svete Zemlje. Zahvaljujemo im od srca za dar gostoprimstva i bratske ljubavi. Također smo međusobno doživjeli jednake stvari, te želimo to donijeti i u naše Konferencije.

 

Bratski vas pozdravljaju,

                                                                 članovi Međunarodnog Vijeća za Misije i Evangelizaciju!