Treći dan kapitula – 19. travnja 2023.

Treći radni dan kapitula započeo je euharistijskim slavljem i molitvom Jutarnje u kapeli Kuće susreta Tabor. Održane su 4 sjednice uz rasprave.

Fra Ratko Radišić predstavio je izvještaj o trajnoj formaciji i studijima u proteklom trogodištu: susretima gvardijana, ekonoma i predstojnika kuća, susretima trajne formacije, regionalnim rekolekcijama, duhovnim vježbama i susretima OFM – 10 te je izvijestio o braći sa svečanim zavjetima koja su na diplomskim i poslijediplomskim studijima, kao i braći koja će biti poslana na studij. Predstavio je i prijedlog trajne formacije za sljedeće trogodište.

Fra Franjo Vuk, magistar juniora, predstavio je izvještaje iz kuća odgojnih ustanova: sjemeništa, postulature, novicijata i juniorata.

Fra Marko Pustišek predstavio je izvještaj o radu Tajništavâ i Vijećâ provincije (Tajništvo za evangelizaciju, Vijeće za pravdu, mir i sve stvoreno, Vijeća za kulturne djelatnosti, Vijeća za pravna i statutarna pitanja, Vijeća za kauze svetaca).

Fra Ratko Radišić iznio je neke primjere mjera i uputa za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba te je podnio je izvještaj o provincijskim službama (promicateljima pastorala mladih i pastorala zvanja, radu područnih duhovnih asistenata OFS – a i FRAME, Komisarijata svete zemlje te vicepostulatora sluge Božjega fra Vendelina Vošnjaka i fra Alekse Benigara.)

Fra Ivan Matić predstavio je izvještaje o ustanovama, pokretima i projektima u proteklom trogodištu (radu kuće susreta Tabor, Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti u Slavonskom Brodu, Biblioteki „Brat Franjo“, internetskoj stranici Provincije te Domus Pacis, Bonaventurianum, Agape i Poverello).

Radni dan Kapitula završio je molitvom Večernje.